icon-news-round

Home » Locaties » Kavels

buttons-square-locatie-blauw

Kavels

ER ZIJN DRIE LOCATIES OP LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK: A6 DISTRICT, FLIGHT DISTRICT I EN FLIGHT DISTRICT II. ALLE KAVELS HEBBEN HUN EIGEN KENMERKEN DOOR LIGGING EN RANDVOORWAARDEN. INTERESSANTE BIJKOMSTIGHEID: DE KAVELS KENNEN EEN GUNSTIGE GRONDOPBOUW WAARDOOR DE BOUWKOSTEN GEREDUCEERD WORDEN. 

GUNSTIGE BODEMGESTELDHEID
Ons bedrijventerrein kent een gunstige grondopbouw voor de realisatie van bedrijfshallen. Op ongeveer 1,5 tot 2 meter onder het maaiveld bevindt zich namelijk de pleistocene zandlaag. Dit betekent globaal dat slechts de eerste 2 meter onder het

maaiveld bestaat uit een kleiige toplaag en deels veen. Vanaf 2 meter beneden het maaiveld is op deze locatie een draagkrachtig zand aanwezig. Door deze gunstige bodemgesteldheid kan een aanzienlijk fundatievoordeel worden behaald, waardoor de bouwkosten gereduceerd worden.

Kavels

Ons bedrijventerrein kent een gunstige grondopbouw voor de realisatie van bedrijfshallen. Op ongeveer 1,5 tot 2 meter onder het maaiveld bevindt zich namelijk de pleistocene zand-laag. Dit betekent globaal dat slechts de eerste 2 meter onder het maaiveld bestaat uit een kleiige toplaag en deels veen. Vanaf 2 meter beneden het maaiveld is op deze locatie een draagkrachtig zand aanwezig. Door deze gunstige bodemgesteldheid kan een aanzienlijk fundatievoordeel worden behaald, waardoor de bouwkosten gereduceerd worden.

 

Onze Kavels

kavels
handje-afgesneden
footer-incl-mail-2

Contact

OMALA N.V.
PELIKAANWEG 44
8218PG LELYSTAD
THE NETHERLANDS

Privacyverklaring

Volg ons