Kavels

GUNSTIGE BODEMGESTELDHEID
Ons bedrijventerrein kent een gunstige grondopbouw voor de realisatie van bedrijfshallen. Op ongeveer 1,5 tot 2 meter onder het maaiveld bevindt zich namelijk de pleistocene zand-laag. Dit betekent globaal dat slechts de eerste 2 meter onder het
maaiveld bestaat uit een kleiige toplaag en deels veen. Vanaf 2 meter beneden het maaiveld is op deze locatie een draagkrachtig zand aanwezig. Door deze gunstige bodemgesteldheid kan een aanzienlijk fundatievoordeel worden behaald, waardoor de bouwkosten gereduceerd worden.

Kavels

Ons bedrijventerrein kent een gunstige grondopbouw voor de realisatie van bedrijfshallen. Op ongeveer 1,5 tot 2 meter onder het maaiveld bevindt zich namelijk de pleistocene zand-laag. Dit betekent globaal dat slechts de eerste 2 meter onder het maaiveld bestaat uit een kleiige toplaag en deels veen. Vanaf 2 meter beneden het maaiveld is op deze locatie een draagkrachtig zand aanwezig. Door deze gunstige bodemgesteldheid kan een aanzienlijk fundatievoordeel worden behaald, waardoor de bouwkosten gereduceerd worden.

 

Onze Kavels

Contact

OMALA NV
Pelikaanweg 44
8218 PG Lelystad
The Netherlands

T. +31 0320 820216
E. info@lelystadairportbusinesspark.nl

Volg Ons