CIRCULAIR WATER OP LAB

CIRCULAIR WATER OP LAB

CIRCULAIR WATER OP LAB INNOVATIE EN DUURZAAMHEID. DAT ZIJN TWEE BELANGRIJKE KERNWAARDEN VAN LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK (LAB). HET PROJECT CIRCULAIR WATER IS HIER EEN MOOI VOORBEELD VAN. SAMEN MET QUA-VAC VACUÜMRIOLERINGSSYSTEMEN WORDT DIT PROJECT OPGEZET EN...
Energie op LAB

Energie op LAB

Energie op LAB LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK (LAB) IS DRUK IN ONTWIKKELING. ER WORDEN NIEUWE EN DUURZAME INITIATIEVEN OPGEZET EN CIRCULAIRE ECONOMIE SPEELT HIERIN EEN GROTE EN BELANGRIJKE ROL. VORIG JAAR WERD DUIDELIJK DAT ER DRUKTE IS OP HET STROOMNET, WAARDOOR ER...
Eindconferentie project PowerParking

Eindconferentie project PowerParking

Eindconferentie project PowerParking Samen met provincie Flevoland, gemeente Dronten, TU Delft, Eneco, Lelystad Airport en Alfen werkt Lelystad Airport Businesspark (LAB) aan het project PowerParking. In het voorjaar van 2021 werd het eerste deel van het project in...
De staat van Flevoland

De staat van Flevoland

De Staat van Flevoland Online evenement WIN4ALL – ECONOMIC BOARD FLEVOLAND IS EEN GEZAMENLIJK GEDRAGEN INITIATIEF VAN BEDRIJFSLEVEN, ONDERWIJS, GEMEENTEN EN PROVINCIE FLEVOLAND. ZIJ ZETTEN ZICH IN VOOR ONDERNEMERSCHAP EN ECONOMISCHE GROEI IN PROVINCIE FLEVOLAND....