CENTRALE LIGGING

MET OPTIMALE BEREIKBAARHEID

DYNAMISCHE PLEK

MIDDEN IN LOGISTIEKE HOTSPOT

RUIMTE OM TE GROEIEN

ONTDEK ONZE BEDRIJFSKAVELS

SPRINGPLANK NAAR EUROPA

EN DE REST VAN DE WERELD

DUURZAME INITIATIEVEN

EN INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN

Gepubliceerd op: 1 juni 2022
icon-news-2

CIRCULAIR WATER OP LAB

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID. DAT ZIJN TWEE BELANGRIJKE KERNWAARDEN VAN LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK (LAB). HET PROJECT CIRCULAIR WATER IS HIER EEN MOOI VOORBEELD VAN. SAMEN MET QUA-VAC VACUÜMRIOLERINGSSYSTEMEN WORDT DIT PROJECT OPGEZET EN UITGEVOERD. BENIEUWD NAAR HET PROJECT? JAN DROST, PROJECTMANAGER BIJ QUA-VAC, VERTELT ER MEER OVER.

SAMENWERKING
Jan Drost: “Qua-vac is gespecialiseerd in vacuümrioleringssystemen. Van LAB is de wens om een zo duurzaam mogelijke en innovatieve waterketen te (laten) engineeren en realiseren, waarbij het inzamelen en behandelen van afvalwater binnen het plangebied mogelijk is, om het vervolgens nuttig te kunnen toepassen of op te slaan. Daarnaast is de uiteindelijke wens dat energie en grondstoffen worden teruggewonnen. Samen met LAB zijn we om tafel gegaan en hebben hierin onze plannen gepresenteerd en laten zien hoe we dit mogelijk gaan maken.”

GRIJS EN ZWART WATER
“Om de wens van LAB mogelijk te maken is het water onderverdeeld in zwart en grijs water. Grijs water is relatief schoon water zoals douchewater, water afkomstig van wasmachine of vaatwasser. Zwart water (geconcentreerd toiletwater ingezameld door een vacuümtoilet) kan worden gebruikt in Bio-vergistingsinstallaties waar grondstoffen en energie uit kunnen worden gehaald.

Grijs water wordt via het vacuümleidingnetwerk ingezameld in een 10 m³ vacuümtank in het vacuümstation. Vanuit deze tank wordt het verder getransporteerd naar een helofytenfilter waar het water op een natuurlijke wijze wordt gezuiverd.

Zwart water wordt door vacuümtoiletten (met 1 liter water) via het vacuümleidingnetwerk ingezameld in een 3 m³ vacuümtank in het vacuümstation. Vanuit deze tank kan het verder getransporteerd worden naar een Bio-vergistingsinstallatie om de grondstoffen eruit te halen.” 

VACUUMSYSTEEM
“Vanuit Qua-vac zijn we gespecialiseerd in het inzamelen van afvalwater (grijs en zwart).

Dit systeem werkt als volgt: er worden twee leidingen aangelegd, een kleinere leiding wordt aangesloten op de vacuümtoiletten (zwart water) en de wat grotere leiding wordt aangesloten op het restwater (grijs water). Doordat we met een vacuümsysteem werken, wordt het afvalwaterproduct in combinatie met lucht op hoge snelheid door de leidingen getransporteerd.
Dit is vergelijkbaar met een toilet in een vliegtuig. Ook in steeds meer woonwijken wordt het geïntegreerd. Het vacuümsysteem is snel en flexibel aan te leggen.

AAN DE SLAG
“Dit jaar gaan we starten met het installeren van het station. De leidingen liggen er al en wanneer een nieuw gebouw gebouwd gaat worden kunnen de toiletten meteen geïnstalleerd worden. In deze fase houden we ons vooral bezig met het station en het installeren van de vacuümtanks om het afvalwater in te zamelen. Dit wordt decentraal ingezameld en doorgezet naar de filtersystemen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle bedrijven aangesloten worden op dit systeem. Vooral voor zwart water is het hoe meer hoe beter, omdat je veel grondstoffen nodig hebt om het uiteindelijk te kunnen gebruiken.”

QUA-VAC
Qua-vac bestaat al sinds 1980 en ontwerpt, maakt en levert rioleringssystemen wereldwijd. Zo hebben zij grote projecten in onder andere Abu Dhabi, Dubai, Oman, Australië, Mexico, Botswana, Denemarken. Op dit moment is de internationale markt nog groter dan de Nederlandse markt, maar dit trekt steeds meer aan. Er wordt in Nederland meer gekeken naar alternatieve manieren voor het inzamelen van afvalwater en daarin voorzien zij.

foto-2-eerste-publieke-gelijkstroomstation-van-Europa

Contact

OMALA N.V.
PELIKAANWEG 44
8218PG LELYSTAD
THE NETHERLANDS

Privacyverklaring

Volg ons