CENTRALE LIGGING

MET OPTIMALE BEREIKBAARHEID

DYNAMISCHE PLEK

MIDDEN IN LOGISTIEKE HOTSPOT

RUIMTE OM TE GROEIEN

ONTDEK ONZE BEDRIJFSKAVELS

SPRINGPLANK NAAR EUROPA

EN DE REST VAN DE WERELD

DUURZAME INITIATIEVEN

EN INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN

Gepubliceerd op: 14 december 2016

Home » Verhalen » DE LELYSTADSE BOER TEKENT INTENTIEOVEREENKOMST MET LAB

icon-news-2

DE LELYSTADSE BOER
TEKENT INTENTIEOVEREENKOMST MET LAB

DE AGRARISCHE ONDERNEMERS IN DE DIRECTE OMGEVING VAN LELYSTAD AIRPORT SPELEN CREATIEF IN OP DE UITBREIDING VAN HET VLIEGVELD IN DE KOMENDE JAREN. IN STICHTING DE LELYSTADSE BOER ZIJN ZESTIG BOEREN VERENIGD DIE DEZE ONTWIKKELING AANGRIJPEN EN DENKEN IN KANSEN.

SAMENWERKING
Op 14 december 2016 presenteerden de boeren hun initiatief en tekende De Lelystadse Boer een intentieverklaring tot samenwerking met Lelystad Airport, Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en Lelystad Airport Businesspark (LAB), vertegenwoordigd door Erik Lagerweij (directeur Lelystad Airport), gedeputeerde Jaap Lodders, wethouders Jop Fackeldey en Elly van Wageningen en Rob Verhoeff (directeur OMALA/LAB).

Voorzitter van De Lelystadse Boer is akkerbouwer Rob ter Haar. “Kan Lelystad Airport de eerste luchthaven in Nederland worden die op constructieve wijze samenwerkt met de agrarische omgeving? Wij geloven dat we samen met het vliegveld, de gemeente, de provincie en andere belanghebbenden kansen kunnen pakken en mooie projecten kunnen realiseren.”

GEZOND LOKAAL VOEDSEL
Kansen die zich uiten in aanbod van gezond lokaal voedsel op de luchthaven en in de stad, CO2-besparende initiatieven, duurzaam beheer van gereserveerde gronden, groene energie, recycling en compostering, capaciteit in onderhoud van de luchthaven en de verbinding tussen stad en land. Ter Haar: “Allemaal zaken die vaak in goede en mooie plannen staan opgetekend, maar waar wij capaciteit en slagvaardigheid aan toe kunnen voegen. Wij vertegenwoordigen een gebied van 3000 hectare met 50 miljoen omzet per jaar en daarbij veel directe en indirecte werkgelegenheid. Samen met de belangenpartijen hebben we slagkracht om betekenisvol te zijn.”

TRANSFORMATIE
Voor LAB gaat het de komende jaren om een transformatie van agrarisch gebied naar bedrijventerrein. Rob Verhoeff: “Deze transformatie willen we in samenwerking met de agrariërs gaan realiseren. Vanaf 2017 willen we in het landschap zichtbaar gaan maken, dat het een gebied in ontwikkeling is. Dit gaan we samen doen. In de toekomst gaan de boeren een belangrijke rol in het (groen)beheer van het bedrijventerrein vervullen. Dit is een duurzame en kostenefficiënte oplossing en vormt een verbreding van het verdienmodel van de boeren.”

GOED BOEREN
De missie van De Lelystadse Boer is ‘dat het goed boeren blijft’ in de omgeving. De gemeente Lelystad en de provincie Flevoland subsidieerden beiden de opstartfase van het initiatief.

Gedeputeerde Jaap Lodders is positief over de samenwerking: “We willen graag een goede inpassing van de luchthaven in de directe omgeving. Een goede samenwerking met de agrariërs hoort hier ook bij. Daarom juicht de provincie een initiatief zoals De Lelystadse Boer van harte toe. Ondernemers uit de omgeving die mogelijkheden en kansen van de luchthaven verkennen willen we graag ondersteunen.”

DENKEN IN KANSEN
Wethouder Jop Fackeldey: “Waar anderen bij verandering en doorontwikkeling van de directe werk- en leefomgeving de nadruk leggen op de negatieve gevolgen, is het initiatief van De Lelystadse Boer een voorbeeld van het denken in kansen. Ondersteuning hiervan past bij de uitspraak van de gemeenteraad om omwonenden ‘ruimhartig’ tegemoet te komen.”

DUURZAAMHEID
Wethouder Elly van Wageningen: “De Lelystadse Boer is een mooi initiatief op duurzaamheidsgebied. Door samenwerking in een collectief worden kansen gecreëerd op gebied van lokaal voedsel, energie en leefomgeving. De doelstelling van de Lelystadse boer draagt daarmee bij aan de duurzaamheidsambities van Lelystad.”

PIONIERSGEEST
Ook de luchthaven heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd. Erik Lagerweij: “Als luchthaven geloven wij in de pioniersgeest van de polder, de oprichting van De Lelystadse Boer is hier het levende bewijs van. Onze directe buren zijn ondernemend en krachtig. Wij zien graag dat juist zij gaan profiteren van de werkgelegenheid en kansen die ontstaan als gevolg van de uitbreiding.”

OPSTARTFASE
Momenteel bevindt de stichting zich in de opstartfase, waarbij verschillende werkgroepen uit het gebied projectvoorstellen concreet uitwerken. Ter Haar: “We gaan in 2017 al gronden rondom het vliegveld duurzaam beheren. Er is een groep boeren ontzettend actief bezig om gezond, lokaal voedsel te gaan leveren aan horeca, bedrijven, inwoners van Lelystad en zodra het nieuwe vliegveld er is, aan de reizigers. Grofweg richten we ons op drie zaken: we willen hofleverancier zijn voor de regio, ons als rentmeester van het gebied inzetten en we staan voor duurzaam beheer van de omgeving.”

ZORGEN EN TROTS
Naast kansen ziet Ter Haar dat het gevoel onder de boeren een belangrijke rol speelt. “Het is niet makkelijk te accepteren dat er uiteindelijk 45.000 vliegbewegingen per jaar ons gebied aandoen. Buiten dat we ons zorgen maken over de kwaliteit van onze gewassen, zal het ons leven en het leven van onze gezinnen beïnvloeden. We vinden het belangrijk dat wij als boeren van dit gebied zichtbaar zijn voor reizigers en dat ze weten dat ze in de meest vruchtbare grond van Europa zijn, een unieke regio. Wij zijn trots op onze bedrijven en dat mogen mensen zien. Bovendien merken we dat het omdenken ons helpt om er mee om te gaan. We krijgen energie van kansen, het versterkt de saamhorigheid en het verbindt onze regio.

LelystadseBoer
footer-incl-mail-2

Contact

OMALA N.V.
PELIKAANWEG 44
8218PG LELYSTAD
THE NETHERLANDS

Privacyverklaring

Volg ons