CENTRALE LIGGING

MET OPTIMALE BEREIKBAARHEID

DYNAMISCHE PLEK

MIDDEN IN LOGISTIEKE HOTSPOT

RUIMTE OM TE GROEIEN

ONTDEK ONZE BEDRIJFSKAVELS

SPRINGPLANK NAAR EUROPA

EN DE REST VAN DE WERELD

DUURZAME INITIATIEVEN

EN INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN

Gepubliceerd op: 6 mei 2022
icon-news-2

Energie op LAB

LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK (LAB) IS DRUK IN ONTWIKKELING. ER WORDEN NIEUWE EN DUURZAME INITIATIEVEN OPGEZET EN CIRCULAIRE ECONOMIE SPEELT HIERIN EEN GROTE EN BELANGRIJKE ROL. VORIG JAAR WERD DUIDELIJK DAT ER DRUKTE IS OP HET STROOMNET, WAARDOOR ER EEN NIEUW ONDERSTATION GEBOUWD GAAT WORDEN OM IN DE BEHOEFTE IN ENERGIE EN VERMOGEN TE VOORZIEN. NAAR VERWACHTING KAN HET ONDERSTATION VANAF 2026 WORDEN GEBRUIKT, MAAR WAT GEBEURT ER IN DE TUSSENTIJD OM DE DRUK TE VERLICHTEN? DENNIS MEERBURG VERTELT ER MEER OVER.

OPLOSSINGEN

Dennis: “Voordat het onderstation er staat en in gebruik kan worden genomen is het belangrijk dat we de huidige bedrijven en toekomstige bedrijven zo goed mogelijk ondersteunen. Hiervoor kijken we naar verschillende fases. Voor de lange termijn is dat duidelijk, daarvoor komt er het onderstation. We hebben nu alleen ook te maken met het feit dat erop korte en middellange termijn oplossingen moeten komen. Veel bedrijven leveren nu bijvoorbeeld ook terug aan het netwerk en het zou mooi zijn als dat circulair ingezet kan worden om energie en vermogen te delen met andere bedrijven die het nodig hebben.” 

KORTE TERMIJN

“Op dit moment zijn we bezig met verschillende pilots en zijn we aan het kijken of bedrijven energie en vermogen met elkaar kunnen delen. Heeft een bedrijf vermogen ‘over’, kan dat dan ter beschikking gesteld worden aan een bedrijf die nu vermogen ‘te kort’ komt? Op dit moment wordt geïnventariseerd wat hierin mogelijk is en of dit ook voor bedrijven biedt wat zij nodig hebben als tussenoplossing.”

 

MIDDELLANGE TERMIJN

“Voor de middellange termijn kijken we naar de mogelijkheden om vooruitlopend op het nieuwe onderstation alvast het schakelstation aan de Meerkoetenweg te realiseren om op die manier bedrijven te koppelen. Het schakelstation kan dan fungeren als een Energy Hub waarop gebiedsniveau energie en vermogen wordt gedeeld, en middels opslag het aanbod kan worden vergroot. Ten slotte kunnen op het schakelstation ook kabels vanuit Zeewolde ingevoegd worden om in de energie- en vermogensvraag van LAB te voorzien.”

foto-2-eerste-publieke-gelijkstroomstation-van-Europa

Contact

OMALA N.V.
PELIKAANWEG 44
8218PG LELYSTAD
THE NETHERLANDS

Privacyverklaring

Volg ons