CENTRALE LIGGING

MET OPTIMALE BEREIKBAARHEID

DYNAMISCHE PLEK

MIDDEN IN LOGISTIEKE HOTSPOT

RUIMTE OM TE GROEIEN

ONTDEK ONZE BEDRIJFSKAVELS

SPRINGPLANK NAAR EUROPA

EN DE REST VAN DE WERELD

DUURZAME INITIATIEVEN

EN INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN

Gepubliceerd op: 28 augustus 2016

Home » Verhalen » LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK OOK IN DE TOEKOMST OPTIMAAL BEREIKBAAR

icon-news-2

LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK
OOK IN DE TOEKOMST OPTIMAAL BEREIKBAAR

MINISTER SCHULTZ VAN HAEGEN EN DE PROVINCIE FLEVOLAND NEMEN MAATREGELEN OM DE DOORSTROMING OP DE A6, TUSSEN ALMERE BUITEN-OOST EN LELYSTAD TE VERBETEREN. DE MAATREGELEN ZIJN NODIG OM DE BEREIKBAARHEID VAN LELYSTAD AIRPORT TE GARANDEREN, NU DE LUCHTHAVEN VANAF 2018 EEN DEEL VAN DE VLUCHTEN EN DAARMEE REIZIGERS VAN SCHIPHOL GAAT OVERNEMEN.

Minister Schultz-Van Haegen: “Het is van groot economisch belang dat Lelystad Airport en Schiphol gaan fungeren als twin-hub voor vliegverkeer. We zorgen er voor dat Flevoland zich verder economisch kan ontwikkelen en de Randstad goed bereikbaar blijft.”
Gedeputeerde Jaap Lodders van Flevoland: “Lelystad Airport groeit uit tot een luchthaven die uiteindelijk 6 tot 7 miljoen passagiers moet kunnen verwerken. Evident dat een goede bereikbaarheid van de luchthaven gegarandeerd moet zijn.”

Het ministerie heeft vandaag met de bestuurders uit de regio het startsein gegeven voor een MIRT-Verkenning naar de mogelijke maatregelen. Specifiek wordt er gekeken naar de verbreding van de A6 tussen Almere Buiten-Oost (afslag 8) en Lelystad Centrum (afslag 10) van 2×2 rijstroken naar 2×3 rijstroken. Het gaat om een traject van 16 kilometer. In het onderzoek wordt gekeken naar duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van Smart Mobility. 
Uit recente onderzoeken blijkt dat zich tijdens de spits doorstromingsproblemen voordoen vanuit Lelystad richting Almere/Amsterdam (ochtendspits) en naar Lelystad (avondspits). 

 

Het verkeer op de A6 zal komende jaren toenemen, onder meer vanwege de groei van het aantal inwoners van Almere, meer economische activiteit in de regio en de groei van passagiers op Lelystad Airport.

Wethouder Ed Rentenaar van de gemeente Lelystad: “Ook andere economische ontwikkelingen in Lelystad, bijvoorbeeld de aanleg van binnenvaarthaven Flevokust en de bevordering van toerisme en recreatie langs het IJssel- en Markermeer, zijn gebaat bij goede verbindingen. Het is goed om de consequenties van een verbreding van de A6 via deze MIRT-Verkenning in kaart te brengen.”

De MIRT-Verkenning maakt onderdeel uit van het programma Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport, waarover in 2014 tussen het Rijk, de provincie Flevoland en gemeente Lelystad afspraken zijn gemaakt. De start van de verbreding van het deel van de A6 is voorzien in 2021, de openstelling uiterlijk in 2023. Om de bereikbaarheid van de luchthaven op korte termijn al te verbeteren, zal in 2019 voor Lelystad Airport een nieuwe afslag (9) op de A6 geopend worden.

startbeslissingairport
footer-incl-mail-2

Contact

OMALA N.V.
PELIKAANWEG 44
8218PG LELYSTAD
THE NETHERLANDS

Privacyverklaring

Volg ons