CENTRALE LIGGING

MET OPTIMALE BEREIKBAARHEID

DYNAMISCHE PLEK

MIDDEN IN LOGISTIEKE HOTSPOT

RUIMTE OM TE GROEIEN

ONTDEK ONZE BEDRIJFSKAVELS

SPRINGPLANK NAAR EUROPA

EN DE REST VAN DE WERELD

DUURZAME INITIATIEVEN

EN INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN

Gepubliceerd op: 27 januari 2019

Home » Verhalen » Partijen luchthaven Lelystad onderweg naar duurzame energie- en grondstofwaterketen

icon-news-2

PARTIJEN LUCHTHAVEN LELYSTAD
onderweg naar duurzame energie- en grondstofwaterketen

LELYSTAD AIRPORT, LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK (LAB), PROVINCIE FLEVOLAND, WATERSCHAP ZUIDERZEELAND EN GEMEENTE LELYSTAD HEBBEN OP 28 JUNI DE INTENTIEOVEREENKOMST VOOR DE REALISATIE VAN EEN DUURZAME ENERGIE- EN GRONDSTOFWATERKETEN ONDERTEKEND VOOR HET GEBIED ROND LUCHTHAVEN LELYSTAD. HIERMEE WILLEN ZIJ BIJDRAGEN AAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE EN OP LANGE TERMIJN GRONDSTOFFEN WINNEN UIT HET AFVALWATER.

Een duurzame waterketen is een reeks van opeenvolgende acties waarbij gebruikt water weer wordt ingezet voor nieuwe doelen. Om dit te bereiken ondernemen de partijen gezamenlijk een aantal stappen.

WATERGEBRUIK OPTIMALISEREN

In de eerste fase worden in de gebouwen op de luchthaven en het naastgelegen Lelystad Airport Businesspark (LAB) waterbesparende maatregelen genomen en wordt het afvalwater optimaal gescheiden. Hierdoor wordt het (drink)watergebruik geminimaliseerd. Vervolgens wordt het afval- en hemelwater zoveel mogelijk lokaal hergebruikt.

In een vervolgfase willen de partijen energie- en grondstoffen gaan terugwinnen uit het afvalwater. Partijen hebben het voornemen om te onderzoeken op welke wijze een regionale Energie- en grondstoffenfabriek op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) te Lelystad te realiseren is. Het einddoel is om rond 2030 een energie- en grondstoffenfabriek bij de AWZI te realiseren voor heel de gemeente Lelystad.

VERVOLGPROCES
De verschillende gebiedspartners werken de intenties verder uit in een samenwerkingsovereenkomst. Daarna wordt het project uitgevoerd in een aantal fasen. In het gebied komt een tijdelijke rioolaansluiting, vooruitlopend op de realisatie van de duurzame waterketen.

DUURZAAM LUCHTHAVENGEBIED
Lelystad Airport en LAB werken met de gebiedspartners samen aan de duurzame waterketen, omdat het past binnen de brede duurzame ontwikkeling van het gebied. Ook allerlei andere initiatieven in de omgeving van Lelystad Airport op het gebied van hernieuwbare energie en afval worden zo duurzaam mogelijk ontwikkeld. De verschillende initiatieven staan ook in de Duurzaamheidsnotitie Lelystad Airport. Deze interactieve pdf is te vinden op: 

www.flevoland.nl/duurzameluchthaven

IMG-0192
footer-incl-mail-2

Contact

OMALA N.V.
PELIKAANWEG 44
8218PG LELYSTAD
THE NETHERLANDS

Privacyverklaring

Volg ons