CENTRALE LIGGING

MET OPTIMALE BEREIKBAARHEID

DYNAMISCHE PLEK

MIDDEN IN LOGISTIEKE HOTSPOT

RUIMTE OM TE GROEIEN

ONTDEK ONZE BEDRIJFSKAVELS

SPRINGPLANK NAAR EUROPA

EN DE REST VAN DE WERELD

DUURZAME INITIATIEVEN

EN INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN

Gepubliceerd op: 24 maart 2023
icon-news-2

Volgende stap in het project LAB – Circulair Water
duurzaamheid op LAB

DE VOLGENDE FASE VAN HET PROJECT ‘LAB – CIRCULAIR WATER’ OP LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK (LAB) IS BEGONNEN. DE SAMENWERKING MET QUA-VAC IS AL LANGERE TIJD BEKEND. INMIDDELS IS OOK DE TWEEDE PARTIJ BEKEND, NAMELIJK: KNIPSCHEER INFRASTRUCTUUR BV. LATER DIT JAAR WORDT NOG EEN PARTIJ GESELECTEERD DIE ZICH GAAT RICHTEN OP GRIJSWATERZUIVERING. BENIEUWD NAAR DE SAMENWERKING EN WAAR DE CIRCULAIRE WATERKETEN OP GERICHT IS? LEES DAN VERDER.

SAMENWERKEN
LAB is een samenwerking aangegaan met Qua-vac. Zij maken en leveren vacuümrioleringssystemen. Wereldwijd hebben zij grote projecten lopen. Inmiddels zijn er ook steeds meer kansen op de Nederlandse markt. Er wordt gekeken naar alternatieve, duurzame manieren voor het inzamelen van afvalwater en Qua-vac voorziet hierin.

Inmiddels is ook de tweede partij, Knipscheer Infrastructuur BV, geselecteerd. Knipscheer Infrastructuur is een infrabedrijf dat naast grond-, weg- en (water)bouwkundige werken, gespecialiseerd is in civiele betonbouw. De expertise van het bedrijf bestaat naast alle reguliere infrawerkzaamheden uit een breed pakket van gemalen, verkeersbruggen, fiets- en voetgangersbruggen, bergbezinkbassins, tot laaddokken en kadeconstructies. Tevens is Knipscheer Infrastructuur gecertificeerd voor aanleg van vloeistofdichte voorzieningen onder de BRL 7700. Voor de circulaire waterketen op het LAB zal Knipscheer Infrastructuur het betonnen casco realiseren van het station t.b.v. de tank voor het vacuümleidingnetwerk. Met deze samenwerking realiseren we het volgende onderdeel van de circulaire waterketen op LAB.

DERDE PARTIJ VOOR GRIJSWATERZUIVERING
Later dit jaar gaan we een partij selecteren voor het maken van een grijswaterzuivering. LAB streeft naar een zo duurzaam mogelijke waterketen. Daarom wordt afvalwater apart ingezameld, als in zwart en grijs water. Grijs water (douchewater, wasmachine- of vaatwasser water) wordt via een vacuümrioleringssysteem ingezameld en naar een helofytenfilter getransporteerd voor natuurlijke zuivering en geschikt gemaakt voor hergebruik, bijvoorbeeld als bluswater. Een helofytenfilter is een natuurlijk filter die gebruikt wordt om water te zuiveren. Zwart water (toiletwater) wordt via het  

vacuümrioleringssysteem ingezameld en kan in de toekomst naar een Bio-vergistingsinstallatie getransporteerd worden om energie en grondstoffen eruit te halen.

VACUÜMSYSTEEM
Qua-vac is gespecialiseerd in het inzamelen van afvalwater (grijs en zwart). En hun systeem op LAB werkt als volgt: er worden twee leidingen aangelegd, een kleinere leiding wordt aangesloten op de vacuümtoiletten (zwart water) en de wat grotere leiding wordt aangesloten op het restwater (grijs water). Doordat we met een vacuümsysteem werken, wordt het afvalwaterproduct in combinatie met lucht op hoge snelheid door de leidingen getransporteerd. Dit is vergelijkbaar met een toilet in een vliegtuig of op schepen. Ook in steeds meer woonwijken wordt het geïntegreerd. Het vacuümsysteem is snel en flexibel aan te leggen.

VOORDELEN
Een circulaire waterketen is een systeem dat gericht is op het besparen van drinkwater, het efficiënt transporteren van water en het lokaal zuiveren van afvalwater. Deze waterketen biedt een oplossing voor een duurzamere omgang met water. Door te sturen op hergebruik van afvalwater en recycling van grondstoffen en energie, kunnen waterkringlopen gesloten worden. Vanuit LAB zetten we in op duurzaamheid en dit is hier een mooi voorbeeld van.

LAB – CIRCULAIR WATER
Het project ‘LAB – Circulair Water’ is onderdeel van WaterLab Circulair Water. Het WaterLab is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie (EFRO).

Vervolgstap Project LAB – Circulair Water_Beeld

Contact

OMALA N.V.
PELIKAANWEG 44
8218PG LELYSTAD
THE NETHERLANDS

Privacyverklaring

Volg ons