CIRCULAIR WATER OP LAB

CIRCULAIR WATER OP LAB

CIRCULAIR WATER OP LAB INNOVATIE EN DUURZAAMHEID. DAT ZIJN TWEE BELANGRIJKE KERNWAARDEN VAN LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK (LAB). HET PROJECT CIRCULAIR WATER IS HIER EEN MOOI VOORBEELD VAN. SAMEN MET QUA-VAC VACUÜMRIOLERINGSSYSTEMEN WORDT DIT PROJECT OPGEZET EN...
Energie op LAB

Energie op LAB

Energie op LAB LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK (LAB) IS DRUK IN ONTWIKKELING. ER WORDEN NIEUWE EN DUURZAME INITIATIEVEN OPGEZET EN CIRCULAIRE ECONOMIE SPEELT HIERIN EEN GROTE EN BELANGRIJKE ROL. VORIG JAAR WERD DUIDELIJK DAT ER DRUKTE IS OP HET STROOMNET, WAARDOOR ER...