Nieuws

Somerset Capital Partners koopt ruim 20  ha. grond in Lelystad voor de ontwikkeling van logistiek vastgoed en datacenters

Lelystad – 15 November OMALA, gebiedsontwikkelaar van Lelystad Airport Businesspark (LAB), en Somerset Capital Partners hebben de koopovereenkomst getekend van 10,2 ha grond voor de ontwikkeling van een ultramodern distributiecentrum (DC) van in totaal 65.000m2. Deze ontwikkeling, vanwege de omvang van meer dan 40.000 m2 ook wel een XXL -ontwikkeling genoemd, vindt gefaseerd plaats. Oplevering van de eerste fase is naar verwachting 4e kwartaal 2019. Daarnaast tekenen Somerset Capital Partners en de gemeente Lelystad voor de ontwikkeling van 2 datacenters op ruim 10 ha grond op Bedrijventerrein Flevokust Haven.

Lelystad als XXL-ontwikkeling 
Rob Verhoeff, directeur van Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA): ‘’We zijn erg blij met deze nieuwe ontwikkeling. Er wordt al langere tijd gesproken over het ‘Inditex-effect’. Deze nieuwe XXL-ontwikkeling bevestigt de belangstelling van partijen voor ontwikkelingen in het gebied.’’

Gerwin Vos van Somerset Capital Partners: “Wij zien al langer de mogelijkheden op LAB en hebben enorm veel vertrouwen in de regio Flevoland. Als ontwikkelaar van logistiek vastgoed zijn we onder meer al actief in de regio’s Schiphol, Utrecht en Venlo. De logistieke regio Almere-Lelystad-Zeewolde is een mooie aanvulling vanwege de multimodale ligging in het land en de beschikbare ruimte.”

Aandeelhouders van OMALA zijn de gemeente Lelystad, gemeente Almere en de provincie Flevoland. LAB maakt deel uit van de nieuwe logistieke hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde.

Logistieke hotspot en groei werkgelegenheid
De Provincie Flevoland participeert al jaren in een aantal topwerklocaties zoals Flevokust Haven en LAB. om het logistieke cluster in de provincie verder te kunnen ontwikkelen. De resultaten mogen er zijn; uit het werkgelegenheidsonderzoek dat de provincie onlangs presenteerde, is gebleken dat het afgelopen jaar de werkgelegenheid in de logistieke sector met 5,6% is gegroeid. “Met deze ontwikkelingen van Somerset Capital Partners groeit het cluster de komende jaren nog verder door.” zeggen gedeputeerden Jan de Reus (ruimtelijke ontwikkeling) en Jan-Nico Appelman (economische zaken) van de provincie Flevoland.

Janneke Sparreboom, wethouder Economische Zaken van de gemeente Lelystad: “’Afgelopen jaar hebben we in Lelystad 1.000 nieuwe banen gerealiseerd, met een sterk accent op handel/logistiek. Met de ontwikkelingen op LAB en Flevokust Haven, recent uitgebreid naar 43 ha. vanwege de grote belangstelling, wordt deze trend nog sterker doorgezet. De ruime kavels, de centrale ligging en de uitstekende weg-, water-, spoor- en luchtverbindingen maken zowel LAB als Flevokust Haven heel geschikt voor allerlei bedrijven. Het geeft een boost aan de economische ontwikkeling van  stad en  regio en bevordert de werkgelegenheid. ’’

Maaike Veeningen, wethouder Economische Ontwikkeling van de gemeente Almere: ’’Ook Almere is blij met deze nieuwe grote logistieke ontwikkeling in de regio. Het versterkt het logistieke profiel van de regio als geheel en daar profiteren we als Almere van mee.’’

Over Somerset Capital Partners 
Somerset Capital Partners investeert in vastgoed en treedt op als private equity investeerder. Daarnaast is zij via het Somerset Capital Partners Value Fund actief op de wereldwijde financiële markten. Somerset Capital Partners ontwikkelt en belegt in bedrijfsmatig en logistiek vastgoed, alsmede in datacenters. Als ontwikkelaar focust Somerset Capital Partners zich op omvangrijke, complexe projecten op A-locaties. Inmiddels heeft zij meer dan 1.000.000 m2 ontwikkeld. Midden 2017 verkocht Somerset Capital Partners een deel van haar portefeuille aan CBRE.

artist impression DC Somerset 2

 

LAB te gast in Ondernemend Nederland bij RTL 7

Op 11 maart was LAB te gast in het programma Ondernemend Nederland dat in het teken stond van logistiek. Directeur Rob Verhoeff vertelt in dit programma over het grootste logistieke centrum van Nederland dat op LAB verrijst en vertelt waarom LAB een interessante vestigingslocatie is voor logistieke bedrijven. https://youtu.be/DEiWbnUPfQo

 RTL 7 uitzending logistiek Ondernemend Nederland

 

Alliander installeert eerste publieke gelijkstroomstation

Netwerkbedrijf Alliander installeerde vandaag het eerste publieke gelijkstroomstation van Europa. Het station vormt het hart van het toekomstige gelijkstroomnet op het Lelystad Airport Businesspark en het nieuwe Lelystad Airport. Met dit net wil Alliander onderzoeken in hoeverre een publiek gelijkstroomnet een aanvulling kan bieden op het reguliere wisselstroomnet en welke rol dit kan spelen in de overgang naar een duurzame energievoorziening. Het gelijkstroomstation is ontworpen en gebouwd door technologiebedrijf Dynniq. 


Duurzame energievoorzieningen als elektrisch vervoer, warmtepompen en zonnepanelen werken al op gelijkstroom. Doorgaans wordt deze gelijkstroom omgezet in wisselstroom om het in te kunnen voeden op het stroomnet. Door deze voorzieningen rechtstreeks aan te sluiten op een gelijkstroomnet kan energie worden bespaard die verloren gaat bij het omzetten en kan efficiencywinst worden geboekt.

Pilot
De oplevering van het gelijkstroomstation betreft de eerste concrete stap van een pilot die in oktober 2016 begon. Het station gaat aangesloten bedrijven een efficiënte stroomvoorziening bieden voor hun bedrijfsinstallaties en –toepassingen, die op gelijkstroom werken. Daarnaast kunnen de aangesloten bedrijven stroom opwekken en delen zonder tussenkomst van het reguliere wisselstroomnet. Tijdens de pilot wordt onderzoek gedaan naar de techniek, de werking, de veiligheid en de verwachte besparingen van gelijkstroom. Ook wordt onderzocht hoe lokale netbalancering eruit ziet als klanten zelf stroom opwekken, gebruiken en delen.

Duurzame energievoorziening
Ingrid Thijssen interim CEO van Alliander: “Innovaties en pilots als deze zijn de sleutel naar de duurzame energievoorziening van de toekomst. De aanleg van dit publieke gelijkstroomnet moet niet alleen ons, maar ook vele marktpartijen nieuwe ervaringen en inzichten bieden die van grote waarde kunnen zijn voor de overgang naar een meer duurzame energievoorziening.”

Ron van Schaijck, managing director Dynniq Energy: “De uitdaging was vooral te komen tot een maximaal betrouwbaar ontwerp voor het station. Daarbij zijn vragen beantwoord op het terrein van (toekomstig) beschikbaar vermogen, spanningsniveau, benodigd klantvermogen, redundantie, eigenschappen van de componenten, aarding en beveiliging.”

Kennisontwikkeling over gelijkstroom De verwachting is dat de vraag van klantzijde naar gelijkstroom groeit, omdat de meeste bedrijfstoepassingen al op gelijkstroom werken. En ook openbare LED-verlichting, zonnepanelen, batterijen en laadpalen werken op gelijkstroom. De verwachting over marktvragen, bijvoorbeeld over verwachte spanningsniveaus en stroomkwaliteit voor producten is minder omlijnd. Want ook voor installateurs, bouwers, producenten en leveranciers van installaties en apparaten op bedrijfs- en huishoudelijk niveau is een gelijkstroomnet een nieuwe ontwikkeling. Door deze pilot hoopt Alliander een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling over gelijkstroom.

foto 2 eerste publieke gelijkstroomstation van Europa

 

Partijen luchthaven Lelystad onderweg naar duurzame energie- en grondstofwaterketen

Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark (LAB), Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en gemeente Lelystad hebben op 28 juni de intentieovereenkomst voor de realisatie van een duurzame energie- en grondstofwaterketen ondertekend voor het gebied rond luchthaven Lelystad. Hiermee willen zij bijdragen aan een circulaire economie en op lange termijn grondstoffen winnen uit het afvalwater.

Een duurzame waterketen is een reeks van opeenvolgende acties waarbij gebruikt water weer wordt ingezet voor nieuwe doelen. Om dit te bereiken ondernemen de partijen gezamenlijk een aantal stappen.

Watergebruik optimaliseren
In de eerste fase worden in de gebouwen op de luchthaven en het naastgelegen Lelystad Airport Businesspark (LAB) waterbesparende maatregelen genomen en wordt het afvalwater optimaal gescheiden. Hierdoor wordt het (drink)watergebruik geminimaliseerd. Vervolgens wordt het afval- en hemelwater zoveel mogelijk lokaal hergebruikt.

In een vervolgfase willen de partijen energie- en grondstoffen gaan terugwinnen uit het afvalwater. Partijen hebben het voornemen om te onderzoeken op welke wijze een regionale Energie- en grondstoffenfabriek op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) te Lelystad te realiseren is. Het einddoel is om rond 2030 een energie- en grondstoffenfabriek bij de AWZI te realiseren voor heel de gemeente Lelystad.

Vervolgproces
De verschillende gebiedspartners werken de intenties verder uit in een samenwerkingsovereenkomst. Daarna wordt het project uitgevoerd in een aantal fasen. In het gebied komt een tijdelijke rioolaansluiting, vooruitlopend op de realisatie van de duurzame waterketen.

Duurzaam luchthavengebied
Lelystad Airport en LAB werken met de gebiedspartners samen aan de duurzame waterketen, omdat het past binnen de brede duurzame ontwikkeling van het gebied. Ook allerlei andere initiatieven in de omgeving van Lelystad Airport op het gebied van hernieuwbare energie en afval worden zo duurzaam mogelijk ontwikkeld. De verschillende initiatieven staan ook in de Duurzaamheidsnotitie Lelystad Airport. Deze interactieve pdf is te vinden op www.flevoland.nl/duurzameluchthaven.

IMG 0192

Schiphol Real Estate start deelplanontwikkeling op Lelystad Airport Businesspark (LAB)

Maandag 22 mei jl. hebben Schiphol Real Estate en OMALA, gebiedsontwikkelaar van Lelystad Airport Businesspark (LAB), de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van het deelgebied Flight District.

LAB bestaat uit twee gebieden genaamd A6 District en Flight District. Het deelgebied Flight District, met een totale oppervlakte van ruim 18 hectare, is gelegen direct tegenover de toekomstige terminal van Lelystad Airport.

Flight District wordt ontwikkeld tot een hoogwaardig werkmilieu met een parkachtig karakter en een onderscheidend beheerconcept. Er is ruimte voor hotelontwikkelingen, kantoorontwikkelingen alsmede andere hoogwaardige functies. Ook op het gebied van duurzaamheid zal dit deelgebied onderscheidend zijn. Medio 2016 is met Alliander een overeenkomst gesloten voor de realisatie van het eerste gecombineerde netwerk met de toepassing voor gelijkstroom. De aanleg hiervan is reeds gestart.

‘Royal Schiphol Group vindt het belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de luchthaven maar ook op het terrein van gebiedsontwikkeling, aldus Jan Willem Weissink, directeur Schiphol Real Estate. ‘De ontwikkeling van Flight District in samenwerking met OMALA past in onze strategie om de gebieden in de directe nabijheid van de door Schiphol Group geëxploiteerde luchthavens te versterken’.

Rob Verhoeff, directeur van OMALA: ‘’Na de recente verkooptransactie van 35 hectare - binnen het deelgebied A6 District - aan Inditex voor de ontwikkeling van een distributiehub, is de samenwerking met Schiphol Real Estate een mooie vervolgstap in de succesvolle ontwikkeling van LAB. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met het netwerk van Schiphol Real Estate ook binnen dit hoogwaardige werkmilieu interessante (internationale) partijen kunnen gaan huisvesten.’’

 

Over Schiphol Real Estate
Schiphol Real Estate, 100% dochter van Schiphol Group, houdt zich bezig met het ontwikkelen van, het beleggen in, het beheer van en de exploitatie van commercieel vastgoed op en om luchthavens. Schiphol Real Estate is actief op en rond Amsterdam Airport Schiphol, maar ook op en rond Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport.

 

 

Ontwerp nieuwe terminal Amsterdam - Lelystad airport  

Geplaatst: 17-2-2017

via Omroep Flevoland

Een hoge hal, met veel hout en veel glas. Zo komt het nieuwe terminalgebouw van Lelystad Airport eruit te zien. Architect Paul de Ruiter omschrijft het als een soort stationsgebouw met een groot plaza.  


Self service
In plaats van traditionele rijen met incheckbalies kent Lelystad Airport straks een grote hal waar veel gebruik wordt gemaakt van self service. Bijvoorbeeld als het gaat om het inchecken of het afgeven van koffers. 

Twee verdiepingen
Het nieuwe luchthavengebouw krijgt twee verdiepingen. Op de begane grond zit de security-check en is alles erop gericht om zo snel mogelijk bij de gate te komen. Op de tweede verdieping is ruimte voor restaurants en ontspanning. De Ruiter benadrukt dat het gebouw ook zo ontworpen is dat het in de toekomst makkelijk uit te breiden is. 

2019
De eerste werkzaamheden voor de terminal zijn inmiddels begonnen. De verwachting is dat de eerst vakantievluchten op Lelystad Airport vanaf april 2019 kunnen plaatsvinden.

Volgende week dinsdag besteedt Omroep Flevoland uitgebreid aandacht aan het nieuwe Lelystad Airport in het programma ‘Bouwwerken’.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/144466/lelystad-zo-komt-de-nieuwe-terminal-van-lelystad-airport-eruit-te-zien

Vakantievluchten Amsterdam-Lelystad airport vanaf 2019 

Geplaatst: 17-2-2017

Het college van Lelystad is tevreden met de duidelijkheid die staatssecretaris Dijksma geeft in haar brief over de openstelling van  Amsterdam-Lelystad Airport als passagiersluchthaven per 1 april 2019. "Die planning is realistisch en haalbaar," zo schrijft zij in de brief. Over verruiming van de mogelijkheden om de luchthaven vóór die datum al open te stellen voor grotere passagiersvliegtuigen houdt de staatssecretaris een slag om de arm.

Vliegtuig stijgt op

Brief staatssecretaris Dijksma over openstelling Lelystad Airport 

Daadwerkelijk gebruiken

"Wij zullen er alles doen om waar mogelijk de luchthaven die op 1 april 2018 al klaar is ook daadwerkelijk te gaan gebruiken en daarmee de economische kansen te gaan benutten. Dat is belangrijk voor het reeds gevestigde bedrijfsleven, met name in de onderhoud- en reparatiesector," aldus wethouder Economische Zaken, Jop Fackeldey.

Meer MRO-vluchten

Sinds de aankondiging, medio december 2016, van de vertraging in het werk van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) om de vertrek- en naderingsroutes vanaf Amsterdam-Lelystad Airport op een veilige manier aan te laten sluiten op de vliegroutes in het hogere luchtruim, is door de gemeente, de provincie en het bedrijfsleven aangedrongen om het bestaande bedrijfsleven daarvan niet de dupe te laten zijn. Vooruitlopend op een opening een jaar later, per 1 april 2019, zouden meer MRO-vluchten (Maintenance, Repair and Overhaul) mogelijk moeten zijn.

Kansen verkennen

De staatssecretaris geeft in haar brief aan die mogelijkheden te willen verkennen. Dat kan door gebruik te maken van de in het Luchthavenbesluit opgenomen ruimere openingstijden van de luchthaven. Daarnaast wordt bezien of de infrastructuur op de luchthaven, die naar verwachting al per 1 april 2018 gereed is, eerder in gebruik genomen kan worden. Daarbij wordt bekeken of MRO vluchten ook overdag realiseerbaar zijn, zonder dat dit extra inzet van LVNL vraagt.

Blij met duidelijkheid

"Wij zijn blij met de duidelijkheid die de staatssecretaris heeft gegeven. Er ligt nu een goed doorgerekende planning. De datum van 1 april 2019 ligt vast. Het is aan alle partijen om waar dat mogelijk is de tijd tot de officiële ingebruikname de economische kansen optimaal te benutten," aldus wethouder Fackeldey.

De Lelystadse Boer tekent intentieovereenkomst met LAB

Geplaatst 14 december 2016

De agrarische ondernemers in de directe omgeving van Lelystad Airport spelen creatief in op de uitbreiding van het vliegveld in de komende jaren. In stichting De Lelystadse Boer zijn zestig boeren verenigd die deze ontwikkeling aangrijpen en denken in kansen.

 

Samenwerking

Op 14 december 2016 presenteerden de boeren hun initiatief en tekende De Lelystadse Boer een intentieverklaring tot samenwerking met Lelystad Airport, Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en Lelystad Airport Businesspark (LAB), vertegenwoordigd door Erik Lagerweij (directeur Lelystad Airport), gedeputeerde Jaap Lodders, wethouders Jop Fackeldey en Elly van Wageningen en Rob Verhoeff (directeur OMALA/LAB).

Voorzitter van De Lelystadse Boer is akkerbouwer Rob ter Haar. "Kan Lelystad Airport de eerste luchthaven in Nederland worden die op constructieve wijze samenwerkt met de agrarische omgeving? Wij geloven dat we samen met het vliegveld, de gemeente, de provincie en andere belanghebbenden kansen kunnen pakken en mooie projecten kunnen realiseren."

Gezond lokaal voedsel

Kansen die zich uiten in aanbod van gezond lokaal voedsel op de luchthaven en in de stad, CO2-besparende initiatieven, duurzaam beheer van gereserveerde gronden, groene energie, recycling en compostering, capaciteit in onderhoud van de luchthaven en de verbinding tussen stad en land. Ter Haar: "Allemaal zaken die vaak in goede en mooie plannen staan opgetekend, maar waar wij capaciteit en slagvaardigheid aan toe kunnen voegen. Wij vertegenwoordigen een gebied van 3000 hectare met 50 miljoen omzet per jaar en daarbij veel directe en indirecte werkgelegenheid. Samen met de belangenpartijen hebben we slagkracht om betekenisvol te zijn."

Transformatie

Voor LAB gaat het de komende jaren om een transformatie van agrarisch gebied naar bedrijventerrein. Rob Verhoeff: "Deze transformatie willen we in samenwerking met de agrariërs gaan realiseren. Vanaf 2017 willen we in het landschap zichtbaar gaan maken, dat het een gebied in ontwikkeling is. Dit gaan we samen doen. In de toekomst gaan de boeren een belangrijke rol in het (groen)beheer van het bedrijventerrein vervullen. Dit is een duurzame en kostenefficiënte oplossing en vormt een verbreding van het verdienmodel van de boeren."

Goed boeren

De missie van De Lelystadse Boer is ‘dat het goed boeren blijft’ in de omgeving. De gemeente Lelystad en de provincie Flevoland subsidieerden beiden de opstartfase van het initiatief.

Gedeputeerde Jaap Lodders is positief over de samenwerking: "We willen graag een goede inpassing van de luchthaven in de directe omgeving. Een goede samenwerking met de agrariërs hoort hier ook bij. Daarom juicht de provincie een initiatief zoals De Lelystadse Boer van harte toe. Ondernemers uit de omgeving die mogelijkheden en kansen van de luchthaven verkennen willen we graag ondersteunen."

Denken in kansen

Wethouder Jop Fackeldey: "Waar anderen bij verandering en doorontwikkeling van de directe werk- en leefomgeving de nadruk leggen op de negatieve gevolgen, is het initiatief van De Lelystadse Boer een voorbeeld van het denken in kansen. Ondersteuning hiervan past bij de uitspraak van de gemeenteraad om omwonenden ‘ruimhartig’ tegemoet te komen."

Duurzaamheid

Wethouder Elly van Wageningen: "De Lelystadse Boer is een mooi initiatief op duurzaamheidsgebied. Door samenwerking in een collectief worden kansen gecreëerd op gebied van lokaal voedsel, energie en leefomgeving. De doelstelling van de Lelystadse boer draagt daarmee bij aan de duurzaamheidsambities van Lelystad."

Pioniersgeest

Ook de luchthaven heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd. Erik Lagerweij: "Als luchthaven geloven wij in de pioniersgeest van de polder, de oprichting van De Lelystadse Boer is hier het levende bewijs van. Onze directe buren zijn ondernemend en krachtig. Wij zien graag dat juist zij gaan profiteren van de werkgelegenheid en kansen die ontstaan als gevolg van de uitbreiding."

Opstartfase

Momenteel bevindt de stichting zich in de opstartfase, waarbij verschillende werkgroepen uit het gebied projectvoorstellen concreet uitwerken. Ter Haar: "We gaan in 2017 al gronden rondom het vliegveld duurzaam beheren. Er is een groep boeren ontzettend actief bezig om gezond, lokaal voedsel te gaan leveren aan horeca, bedrijven, inwoners van Lelystad en zodra het nieuwe vliegveld er is, aan de reizigers. Grofweg richten we ons op drie zaken: we willen hofleverancier zijn voor de regio, ons als rentmeester van het gebied inzetten en we staan voor duurzaam beheer van de omgeving."

Zorgen en trots

Naast kansen ziet Ter Haar dat het gevoel onder de boeren een belangrijke rol speelt. "Het is niet makkelijk te accepteren dat er uiteindelijk 45.000 vliegbewegingen per jaar ons gebied aandoen. Buiten dat we ons zorgen maken over de kwaliteit van onze gewassen, zal het ons leven en het leven van onze gezinnen beïnvloeden. We vinden het belangrijk dat wij als boeren van dit gebied zichtbaar zijn voor reizigers en dat ze weten dat ze in de meest vruchtbare grond van Europa zijn, een unieke regio. Wij zijn trots op onze bedrijven en dat mogen mensen zien. Bovendien merken we dat het omdenken ons helpt om er mee om te gaan. We krijgen energie van kansen, het versterkt de saamhorigheid en het verbindt onze regio."

 

 

 

Ondertekening overeenkomst ontwikkeling XXL Distributiecentrum Lelystad Airport Businesspark (LAB)

Geplaatst 1 december 2016


Ondertekening overeenkomst ontwikkeling XXL Distributiecentrum Lelystad Airport Businesspark (LAB)
Op 29 november jl. hebben Somerset Capital Partners (Somerset) en Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA N.V.) een reserveringsovereenkomst gesloten voor een bouwkavel van ruim 90.000m2 groot. Op deze kavel wordt een multifunctioneel distributiecentrum ontwikkeld, uitermate geschikt voor de XXL Logistiek.

Bijzonder is dat Somerset en OMALA zich hierbij niet alleen op de nationale, maar ook op de internationale markt richten. “Locaties als Lelystad Airport Businesspark zijn qua omvang, bebouwingsmogelijkheden, kwaliteit en ligging uniek te noemen en daarmee is het meer dan enkel een nationale propositie” aldus Rob Verhoeff, Directeur OMALA.

Op Lelystad Airport Businesspark (LAB) wordt in het deelgebied A6 District volop de ruimte geboden aan (grootschalige) logistiek en productiebedrijven. Grote kavels, een perfecte ontsluiting en bereikbaarheid voor de lange zware vrachtvoertuigen (LZV) kenmerken dit gebied.

Schiphol Group en verschillende overheden investeren flink in het gebied. Begin 2017 zal gestart worden met de bouw van de nieuwe terminal van luchthaven Amsterdam-Lelystad Airport. De Rijksoverheid verbreedt de A6 en de Provincie Flevoland verbetert de bereikbaarheid van de luchthaven door een nieuwe ontsluitingsweg en een nieuwe afrit op de A6 aan te leggen.

Over Somerset Capital Partners
Somerset Capital Partners is een private vastgoedinvesteerder en opereert in heel Nederland. Somerset heeft een lange termijnfocus bij het ontwikkelen van en beleggen in bedrijfsmatig en logistiek vastgoed en heeft de afgelopen jaren circa 400.000 m2 logistiek vastgoed ontwikkeld. Multimodale gebieden genieten de voorkeur; locaties die niet alleen goed bereikbaar zijn over de weg maar ook via water en spoor, of die vlakbij een vliegveld liggen.

 

Overeenstemming over ontwikkeling distributiecentrum op Lelystad Airport Businesspark

Geplaatst: 20 september 2016

Op 16 september 2016 tekenden Hercuton en Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA N.V.) een overeenkomst voor de ontwikkeling van een multifunctioneel distributiecentrum. Het nieuw te realiseren distributiecentrum bestaat uit twee individuele compartimenten en is in totaal bijna 33.000 m2 groot. Bijzonder detail op het vlak van duurzaamheid is dat het centrum zowel door BREEAM als LEED gecertificeerd zal worden. Op dit onderdeel is de samenwerking met TRAJECT gezocht.

Logistieke toplocatie

Lelystad Airport Businesspark (LAB) biedt volop de ruimte aan (grootschalige) logistiek en productiebedrijven. Grote kavels en een perfecte ontsluiting kenmerken dit gebied. Rob Verhoeff, directeur OMALA: "We zijn erg blij met ontwikkeling van Hercuton, die een bevestiging is van het LAB als logistieke toplocatie." Schiphol Group en verschillende overheden investeren flink in het gebied. In april 2018 opent de nieuwe luchthaven Amsterdam Lelystad Airport haar deuren. De Rijksoverheid verbreedt de A6 en de provincie Flevoland verbetert de bereikbaarheid van de luchthaven door een nieuwe ontsluitingsweg en een nieuwe afslag op de A6 aan te leggen.

Over Hercuton

Hercuton is gespecialiseerd in het conceptmatig realiseren van turnkey bedrijfspanden in prefab beton. Hercuton gelooft in conceptmatig bouwen, in LEGOlisering. Zij vindt het onlogisch om per project steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Als innovatieve full service organisatie neemt Hercuton de verantwoording voor het héle bouwtraject. Van locatiekeuze en eerste schets tot en met sleutelklare oplevering en nazorg. Met haar bedrijfspanden helpt Hercuton opdrachtgevers blijvend op voorsprong. Op het gebied van duurzaamheid, kostenbesparing, efficiency, onderhoud, uitstraling én waardebehoud.

 

 

Lelystad Airport Businesspark ook in de toekomst optimaal bereikbaar, start verkenning naar capaciteitsuitbreiding A6 Almere-Lelystad


Minister Schultz van Haegen en de provincie Flevoland nemen maatregelen om de doorstroming op de A6, tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad te verbeteren. De maatregelen zijn nodig om de bereikbaarheid van Lelystad Airport te garanderen, nu de luchthaven vanaf 2018 een deel van de vluchten en daarmee reizigers van Schiphol gaat overnemen.
Minister Schultz-Van Haegen: “Het is van groot economisch belang dat Lelystad Airport en Schiphol gaan fungeren als twin-hub voor vliegverkeer. We zorgen er voor dat Flevoland zich verder economisch kan ontwikkelen en de Randstad goed bereikbaar blijft.”
Gedeputeerde Jaap Lodders van Flevoland: “Lelystad Airport groeit uit tot een luchthaven die uiteindelijk 6 tot 7 miljoen passagiers moet kunnen verwerken. Evident dat een goede bereikbaarheid van de luchthaven gegarandeerd moet zijn.”

Het ministerie heeft vandaag met de bestuurders uit de regio het startsein gegeven voor een MIRT-Verkenning naar de mogelijke maatregelen. Specifiek wordt er gekeken naar de verbreding van de A6 tussen Almere Buiten-Oost (afslag 8) en Lelystad Centrum (afslag 10) van 2x2 rijstroken naar 2x3 rijstroken. Het gaat om een traject van 16 kilometer. In het onderzoek wordt gekeken naar duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van Smart Mobility.
Uit recente onderzoeken blijkt dat zich tijdens de spits doorstromingsproblemen voordoen vanuit Lelystad richting Almere/Amsterdam (ochtendspits) en naar Lelystad (avondspits). Het verkeer op de A6 zal komende jaren toenemen, onder meer vanwege de groei van het aantal inwoners van Almere, meer economische activiteit in de regio en de groei van passagiers op Lelystad Airport.

Wethouder Ed Rentenaar van de gemeente Lelystad: “Ook andere economische ontwikkelingen in Lelystad, bijvoorbeeld de aanleg van binnenvaarthaven Flevokust en de bevordering van toerisme en recreatie langs het IJssel- en Markermeer, zijn gebaat bij goede verbindingen. Het is goed om de consequenties van een verbreding van de A6 via deze MIRT-Verkenning in kaart te brengen.”

De MIRT-Verkenning maakt onderdeel uit van het programma Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport, waarover in 2014 tussen het Rijk, de provincie Flevoland en gemeente Lelystad afspraken zijn gemaakt. De start van de verbreding van het deel van de A6 is voorzien in 2021, de openstelling uiterlijk in 2023. Om de bereikbaarheid van de luchthaven op korte termijn al te verbeteren, zal in 2019 voor Lelystad Airport een nieuwe afslag (9) op de A6 geopend worden.

Start verkenning verbreding A6

 

 

 

Liander kiest Dynniq als partner voor ontwikkeling publiek gelijkstroomnet

Netbeheerder Liander heeft het Nederlandse technologiebedrijf Dynniq geselecteerd als partner voor de ontwikkeling van een publiek gelijkstroomnet bij Lelystad Airport. De aanleg van het net start in 2017. De eerste bedrijven worden aangesloten voor opening van de vernieuwde luchthaven in april 2018. De overeenkomst tussen beide partijen werd op 6 oktober getekend.

Samenwerking met Dynniq
Dynniq is na een zorgvuldig doorlopen aanbestedingstraject geselecteerd als beste partij vanwege de bewezen deskundigheid op het gebied van gelijkstroom en de getoonde ambitie om van dit project een succes te maken.

Leo Jordaan, Manager Liander Asset Management: ‘Liander’s core business is het ontwikkelen, onderhouden en beheren van energie infrastructuren voor onze klanten. Dynniq heeft een bewezen track record op gebied van gelijkstroom. Samen bundelen we onze krachten om een innovatief en toekomstgericht gelijkstroomnet te realiseren.’

Ron van Schaijck, Managing Director Energy bij Dynniq: ‘Dit project past perfect bij ons: innovatie en duurzaamheid komen samen in één oplossing die bedrijven de controle geeft over de inzet van hun opgewekte energie. Liander heeft de rol en de moed om deze innovatie aan te gaan; samen gaan we dit tot een goed einde brengen en een basis leggen voor toekomstige ontwikkeling op dit thema.’

Een gelijkstroomnet

Liander wil een actieve rol innemen in het helpen creëren van nieuwe energiesystemen. De samenleving elektrificeert in toenemende mate, veel nieuwe toepassingen als elektrisch vervoer, warmtepompen en zonnepanelen maken gebruik van gelijkstroom of wekken deze op. Liander wil onderzoeken in hoeverre een publiek gelijkstroomnet een aanvulling kan bieden op het reguliere wisselstroomnet.

Lelystad Airport Businesspark
In april 2018 opent de nieuwe luchthaven Amsterdam-Lelystad Airport haar deuren. Duurzaamheid staat centraal bij het nabijgelegen Lelystad Airport Businesspark. Daarom is samen met Liander gekozen voor een innovatief publiek gelijkstroomnet om toepassingen als snelladers voor elektrisch vervoer, warmtepompen, zonnepanelen en openbare verlichting met elkaar te verbinden.

 

Aanleg ontsluitingsweg Lelystad Airport gestart 

‘Samen op weg naar een goed bereikbare luchthaven’. Onder dat motto zijn maandag 3 oktober 2016 de werkzaamheden begonnen voor de aanleg van de ontsluitingsweg naar Lelystad Airport. Deze loopt vanaf de Larserweg (N302) naar de nieuw te bouwen aankomst- en vertrekhal en de verder gelegen circuits en bedrijven aan de Talingweg.

De toekomst van Lelystad Airport als een luchthaven voor internationale vakantievluchten wordt langzamerhand zichtbaar. Te beginnen door de aanleg van deze ontsluitingsweg. Gedeputeerde Jaap Lodders van Flevoland, wethouder van Lelystad Ed Rentenaar, directeur OMALA/Lelystad Airport Businesspark Rob Verhoeff en manager commercial affairs van Lelystad Airport Pieter van der Ham, hebben symbolisch de eerste zandlagen aangebracht. Deze lagen dienen als voorbelasting voor de nieuwe weg. De ontsluitingsweg moet klaar zijn wanneer op 1 april 2018 Lelystad Airport als vakantieluchthaven en twin-airport van Schiphol van start gaat.

Aanleg onderdeel van bestuursovereenkomst
De aanleg van de ontsluitingsweg maakt deel uit van de regionaal gesloten bestuursovereenkom

 

st tussen provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Luchthaven Lelystad en Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA). In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur voor Lelystad Airport.

Gunning werkzaamheden
De uitvoering van de werkzaamheden is gegund aan Aannemer Gebr. Van der Lee. De aannemer begint met het aanbrengen van zand als voorbelasting. Dat is om te zorgen voor een goede ondergrond voor de weg en de kruising met de Larserweg. De voorbelasting moet ongeveer vier maanden liggen om zich te zetten; daarna kan de weg worden aangelegd.

Onveilige situaties voorkomen
Voor het aanvoeren van het zand wordt een bouwweg aangelegd. Deze wordt aangelegd over het 1ste perceel aan de Meerkoetenweg (perceel Boer Kok) om op het Larserpad geen onveilige situaties te creëren. Zo worden onveilige situaties op het Larserpad, de parallelweg van de Larserweg voor fietsers en langzaam verkeer, voorkomen.

 

 

 ‘Vandaag vieren we dat we dit unieke project met elkaar neerzetten’

OMALA fietstocht verbindt en verbroedert

Kop over kop over de Oostvaardersdijk naar Lelystad, stumpen op de Knardijk… het was zondag 18 september flink afzien tijdens de door OMALA en Schiphol Real Estate georganiseerde fietstocht van Amsterdam Airport Schiphol naar Lelystad Airport. ‘We hielden elkaar zoveel mogelijk uit de wind’, zegt André van den Berg, lid van de Directie van Schiphol Group.

‘Het was leuk en nuttig. Onderweg en in de pauzes heb ik veel mensen leren kennen die zijn verbonden met Lelystad Airport of Lelystad Airport Businesspark (LAB),’ vertelt hij. ‘De ene keer reed de één op kop (en dus in de wind) en de andere keer de ander. We hielpen elkaar’.

Kennismaken

In 2018 is de uitbreiding van Lelystad Airport een feit. De voorbereidingen voor de verlenging van de start- en landingsbaan en andere faciliteiten zijn in volle gang en LAB krijgt steeds meer vorm. Tijdens de fietstocht, van ruim 90 kilometer, konden de betrokken partijen op een vooral sportieve en informele manier kennis met elkaar maken.

Martijn Limburg, algemeen directeur van Viggo: ‘De fietstocht was voor mij een mooie kennismaking met het weidse, groene en winderige Flevoland.’ Viggo biedt totaaloplossingen in ground handling; van het begeleiden van passagiers tot het beladen van vliegtuigen en security. ‘Het wordt nu echt concreet! Halverwege 2017 zullen we campagnes opstarten om toekomstig personeel in de regio te werven. Op dit moment zijn we druk in gesprek met onderwijsinstellingen en Werkbedrijf Lelystad.’

Start- en landingsbaan

Job Dura, voorzitter van de raad van bestuur van Dura Vermeer Groep, vertelt dat zijn bedrijf dit najaar start met de verlenging van de start- en landingsbaan. ‘We zitten nu in de voorbereidingsfase. Het is de kunst om sterk en onderhoudsvrij asfalt (met verlichting) neer te leggen dat past bij de bodemgesteldheid.’

‘Het leuke van deze fietstocht is dat je op een informele manier met andere partijen kunt spreken’, zegt hij. ‘… Ik had niet altijd genoeg adem om met anderen te praten hoor’, grapt Wienke Bodewes, directeur van Amvest. Amvest is fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, zorgvastgoed en woongebieden in Nederland.

De fietsliefhebber vertelt dat de woningmarkt weer aantrekt. Voor Lelystad ziet hij, met de komst van Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark, volop kansen. ‘De luchthaven trekt bedrijvigheid aan en bedrijvigheid trekt weer mensen aan. Wij zijn momenteel in gesprek met de gemeente Lelystad om de mogelijkheden te onderzoeken voor de bouw van huurwoningen.’

Het leeft!
Bas Uppelschoten, directeur van Arcuris Makelaar en Bedrijfshuisvesting: ‘We merken dat de uitbreiding van de luchthaven nu echt gaat leven. Bedrijven die eerder de kat uit de boom keken, nemen steeds vaker contact met ons op. Het jaar 2018 komt steeds dichterbij!’

‘De laatste kilometers voelde meer als rondleiding door ons plangebied’ zegt Stefan Bakker, projectleider van OMALA, met enige trots. ‘De komende jaren gaat er heel veel gebeuren en het is leuk om daar enthousiast met mensen over te praten’.

Rob Verhoeff, directeur van OMALA: ’André en ik zijn beide fietsers en we hebben 1,5 jaar geleden al een keer het idee geopperd om gezamenlijk onze fietsende vastgoedrelaties de verbinding tussen Schiphol en Lelystad Airport Businesspark te laten beleven en deelgenoot te maken van alle interessante ontwikkelingen in het gebied. Het is leuk dat het er van gekomen is en gegeven alle leuke en positieve reacties is het een groot succes geworden.’

André van den Berg zet zijn racefiets in de vrachtwagen en strijkt neer op het zonnige terras van Aviodrome. ‘Schiphol Group is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Lelystad Airport en LAB’, vertelt hij. ‘We hebben goede afspraken gemaakt en delen graag onze kennis en ervaring. Vandaag vieren we dat we dit unieke project met elkaar neerzetten’, besluit hij met een glimlach.

De fietsers drinken hun glas leeg en lopen naar de bus, die de toch enigszins vermoeide groep fietsers weer terug naar Amsterdam Airport Schiphol brengt.

foto's via https://www.facebook.com/LAB.lelystad/photos/?tab=album&album_id=1097044167045903

 

  

OMALA en Schiphol Real Estate verbinden vestigingslocatie Schiphol Central Business District met Lelystad Airport Businesspark

 

Onder het motto ‘fietsen verbindt’ zijn relaties van OMALA en Schiphol Real Estate afgelopen zondag 18 september op de racefiets gestapt. Ze hebben een mooie tocht van circa 90 kilometer afgelegd van The Base (Schiphol Central Business District) naar het innovatieve Lelystad Airport Businesspark (LAB). Met deze fietstocht is aandacht gevestigd op het nieuwe businesspark LAB dat zich de komende jaren verder zal ontwikkelen tot een innovatieve en duurzame vestigingslocatie, gelegen direct naast Lelystad Airport.

‘Bij de ontwikkeling van Lelystad Airport en LAB is Schiphol Group nauw betrokken’, aldus André van den Berg, lid van de Directie van Schiphol Group. ‘We hebben goede afspraken gemaakt en delen graag onze kennis en ervaring. Met de fietstocht van 18 september vieren we dat we dit unieke project met elkaar gaan neerzetten’, besluit hij.

Rob Verhoeff, directeur van OMALA, bekrachtigt deze woorden: ‘We hebben de verbinding tussen Schiphol en Lelystad Airport op een leuke manier met een gezamenlijke beleving vormgegeven. Tevens hebben we op deze wijze onze relaties met de grote ontwikkelingen die op stapel staan in Flevoland, en de omgeving van Lelystad Airport Businesspark in het bijzonder, verbonden. We hebben er veel vertrouwen in, dat we mede door de samenwerking met Schiphol Group een belangrijke impuls gaan geven aan het imago en de economische ontwikkeling van Flevoland.’

 

Lelystad Airport Businesspark (LAB)

LAB ligt tussen de A6 en Lelystad Airport. Een dynamische plek waar innovatie en duurzaamheid alle ruimte krijgen en waar ondernemers excelleren en nieuwe werelden ontdekken. Lelystad Airport Businesspark was het eerste bedrijventerrein die het BREEAM certificaat voor gebiedsontwikkeling kreeg. Zo werd een duurzame werklocatie geboren dat voorop wil lopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie, met oog voor de huidige en toekomstige wensen van ondernemers.

Twee deelgebieden: Flight District en A6 District

LAB is onderverdeeld in twee deelgebieden: Flight District en A6 District. Flight District staat de komende jaren in het teken van de ontwikkeling van de luchthaven. Het gebied biedt ruimte aan hotels, hoogwaardige kantoorruimte, luchthavengerelateerde ontwikkelingen, ICT en life-science en automotive. Door de uitstekende verbinding met de terminal van Amsterdam Lelystad Airport is dit een ideale plek voor bedrijven die internationaal zaken doen.

A6 District biedt al jaren volop de ruimte aan (grootschalige) logistiek en productiebedrijven. Grote kavels en een perfecte ontsluiting kenmerken dit gebied. Bedrijven als Giant, Verpa-Senco en Medidis bewijzen al jarenlang dat dit een succesvolle plek is om te ondernemen.  

 

 

Ondertekening overeenkomst ontwikkeling distributiecentrum Lelystad Airport Businesspark 

 

Op 16 september jl. tekenden Hercuton en Lelystad Airport Businesspark (LAB) een overeenkomst voor de ontwikkeling van een multifunctioneel distributiecentrum. Het nieuw te realiseren distributiecentrum bestaat uit twee individuele compartimenten en is in totaal bijna 33.000 m2 groot. Bijzonder detail op het vlak van duurzaamheid is dat het centrum zowel door BREEAM als LEED gecertificeerd zal worden. Op dit onderdeel is de samenwerking met TRAJECT gezocht.

Op Lelystad Airport Businesspark (LAB) wordt in het deelgebied A6 District volop de ruimte geboden aan (grootschalige) logistiek en productiebedrijven. Grote kavels en een perfecte ontsluiting kenmerken dit gebied. Rob Verhoeff, directeur OMALA: ''We zijn erg blij met ontwikkeling van Hercuton, die een bevestiging is van LAB als logistieke toplocatie.''

Ondertekening ovk ontwikkeling distributiecentrum Lelystad Airport Busin2...

Schiphol Group en verschillende overheden investeren flink in het gebied. In april 2018 opent de nieuwe luchthaven Amsterdam Lelystad Airport haar deuren. De Rijksoverheid verbreedt de A6 en de Provincie Flevoland verbetert de bereikbaarheid van de luchthaven door een nieuwe ontsluitingsweg en een nieuwe afrit op de A6 aan te leggen.

 

Wereldprimeur:  Bedrijven op Lelystad Airport Businesspark krijgen gelijkstroom

Op Lelystad Airport Businesspark wordt de komende jaren het eerste publieke gelijkstroomnet ter wereld aangelegd. Bedrijven die zich hier vestigen hebben daardoor straks zowel een ‘traditionele’ aansluiting met wisselstroom als een met gelijkstroom. Beheerder van het energienet Liander en gebiedsontwikkelaar OMALA (ontwikkelaar van Lelystad Airport Businesspark) ondertekenen 30 juni een overeenkomst waarin dit is afgesproken.

Zonne-energie is óók gelijkstroom

Een gelijkstroomnet heeft een paar belangrijke voordelen. Bijna elk elektrisch apparaat werkt op gelijkstroom. Maar uit het stopcontact komt wisselstroom. Vandaar dat veel apparaten een omvormer hebben, die van wisselstroom gelijkstroom maakt. En dat kost energie. Duurzame energie, die met zonnepanelen wordt opgewekt, is ook gelijkstroom. En die wordt dus óók eerst met een omvormer omgezet naar wisselstroom. Met een gelijkstroomnet hoeven die twee tussenstappen niet meer. Dat scheelt veel energie, in Lelystad is een mogelijke besparing van 10 procent haalbaar. Bovendien zijn er minder omvormers nodig. Een ander voordeel: veel elektrische apparaten kunnen dan gewoon via een standaard usb-kabel aan het stroomnet worden verbonden. Maar ook grote elektrische apparaten als snelladers voor elektrische auto’s, warmtepompen en ledverlichting kunnen veel simpeler op gelijkstroom worden aangesloten. Dat geldt ook voor de zonnepanelen waarmee bedrijven zelf stroom kunnen opwekken.

Eerste bedrijven in 2018 aangesloten

De aanleg van het gelijkstroomnet start in 2017. Naar verwachting worden in 2018 de eerste bedrijven aangesloten op het net, wellicht zelfs met ‘USB-stopcontacten’ voor apparaten als laptops en telefoons. Dat betekent overigens niet dat deze bedrijven geen wisselstroom meer zullen hebben. Gelijkstroom is in deze vorm nog zo nieuw, dat sommige apparaten er nog niet rechtstreeks op kunnen worden aangesloten. Vandaar dat in deze nieuwe bedrijfspanden ook traditionele stopcontacten voor wisselstroom zullen zitten.

Liander verwacht veel te leren van deze primeur. Door de gecombineerde aansluiting van gelijk- en wisselstroom kan Liander bijvoorbeeld de potentie van gelijkstroomnetten onderzoeken, en of de verwachte energiebesparing haalbaar is. Tevens hoopt Liander meer inzicht te krijgen in de klantbehoefte en marktontwikkelingen bij duurzame lokale opwek. Tenslotte wil Liander ervaring opdoen met het aanleggen en onderhouden van gelijkstroomnetten.

Gelijkstroom versus wisselstroom

Wat is eigenlijk het verschil tussen gelijk- en wisselstroom? Gelijkstroom betekent dat de stroom altijd dezelfde kant op loopt. Een batterij levert bijvoorbeeld altijd gelijkstroom: de stroom loopt van de minpool naar de pluspool. Wisselstroom houdt in dat de de stroom steeds weer van richting wisselt. Het stopcontact levert wisselstroom, waarbij de richting van de stroom 100 keer per seconde van richting verandert. De elektriciteitsnetten die vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn aangelegd, gebruiken allemaal wisselstroom. Daarvoor werd destijds gekozen omdat elektriciteitscentrales zelf ook wisselstroom produceren én omdat het veel makkelijker over lange afstanden te transporteren was. Zonnepanelen en windmolens leveren gelijkstroom. Daarnaast kun je met nieuwe technieken gelijkstroom ook heel goed over lange afstanden transporteren.

Wat is wisselstroom?

Dit filmpje legt het haarfijn uit!

https://vimeo.com/172567186?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749

Over Lelystad Airport Businesspark

Op Lelystad Airport Businesspark (LAB) wordt in het deelgebied Flight District tegenover de toekomstige terminal van Amsterdam-Lelystad Airport een dynamische plek ontwikkeld waar innovatie en duurzaamheid centraal staan en waar ondernemers ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. 

   final01 01 + logo liander