DYNAMISCHE PLEK

MIDDEN IN LOGISTIEKE HOTSPOT

CENTRALE LIGGING

MET OPTIMALE BEREIKBAARHEID

RUIMTE OM TE GROEIEN

ONTDEK ONZE BEDRIJFSKAVELS

SPRINGPLANK NAAR EUROPA

EN DE REST VAN DE WERELD

DUURZAME INITIATIEVEN

EN INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN

Home » Duurzaamheid en innovatie

buttons-square-duurzaamheid-groen

Duurzaamheid & Innovatie

Lelystad Airport Businesspark heeft de ambitie om een proeftuin te zijn voor duurzame en innovatieve gebiedsontwikkeling. Vanuit deze gedachte werken we aan diverse initiatieven en ontwikkelingen op gebied van mobiliteit, data en energie, waarvan een aantal reeds succesvol gerealiseerd zijn. Hierbij werken we nauw samen met diverse partners onder andere Liander, ENECO, ABB, GreenIT, universiteiten en hogescholen. Het duurzame en innovatieve karakter van het bedrijventerrein draagt positief bij aan het vestigingsklimaat van LAB.

Eerste bedrijventerrein met certificaat BREEAM-NL Gebied

LAB is het eerste bedrijventerrein dat het BREEAM certificaat voor gebiedsontwikkeling kreeg. Het keurmerk BREEAM-NL Gebied beoordeelt een compleet gebied op zes verschillende duurzaamheidscategorieën: management, synergie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat. Dat maakt BREEAM-NL Gebied de meetlat voor duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland. De lat van dit duurzaamheidskeurmerk ligt hoger dan de wettelijk eisen.

Grondbalans

Bij het bouw- en woonrijp maken van het plangebied wordt zoveel mogelijk grond in het gebied gehouden en verwerkt. Hierdoor zijn er geen onnodige transportbewegingen nodig en minder transport is minder CO2. Optimaal duurzaam dus.

Gelijkstroomnetwerk

LAB heeft het eerste publieke gelijkstroomstation van Europa en is het eerste Nederlandse bedrijventerrein waar een hybride energienetwerk wordt aangelegd. Ondernemers op Flight District I kunnen hiermee gebruik maken van wissel- én gelijkstroom. Het gelijkstroomstation is geïnstalleerd door netwerkbedrijf Alliander.

Powerparking

Het innovatieve en duurzame EFRO-project powerparking (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) heeft als doel om hernieuwbare energieopwekking, elektrisch laden en energieopslag slim te integreren. Hier binnen werkt LAB samen met een aantal partners aan de ontwikkeling van zonnedaken voor parkeerplaatsen met laadpalen. De eerste versie is gerealiseerd in Dronten en binnen het gebied van LAB wordt in 2021 het eerste exemplaar geplaatst.

Duurzame waterketen

Samen met verschillende partners werkt LAB aan het verduurzamen van de totale waterketen. Dit omvat besparen op drinkwater, efficiënt inzamelen & transporteren afvalwater en het terugwinnen van grondstoffen & energie.

Vacuümriolering

Onderdeel hiervan is de vacuümriolering die in 2020 is aangelegd. Dit innovatieve rioolsysteem werkt met luchtdruk en dit bespaart vele liters drinkwater, energie en grondstoffen. Doel is om de volledige kringloop van al het (afval)water binnen het LAB gebied te sluiten en circulair te maken.

Circulair bluswater

LAB zoekt in dit kader naar innovaties om teruggewonnen water te gebruiken als water voor sprinklerinstallaties. De uitdaging is om een gesloten systeem te krijgen waarbij een collectieve bluswatervoorraad ook gebruikt wordt voor doorspoeling van reservoirs en leidingen. Dit doorgespoelde water zou weer opgewerkt kunnen worden naar nieuw bluswater of voor andere doeleinden opgewerkt kunnen worden zoals spoelwater voor toiletten. Dit project loopt van maart 2021 tot juni 2022. Zie ook www.flevoland.nl/dossiers/waterlab-circulair-water

Toekomstbestendige energievoorziening

LAB streeft naar een toekomstbestendige energievoorziening. Nieuwbouw is al niet meer aangesloten op gas en om lokaal hernieuwbare energie op te wekken benutten we zoveel mogelijk dakoppervlak. Het doel is een energiepositief bedrijventerrein.. Energiepositiviteit draait om bewust zelf meer energie produceren dan gebruiken.

Biodiversiteit

Op LAB krijgt de natuur bewust de ruimte tussen de gebouwen. Een duurzame wereld kan niet zonder biodiversiteit. Hiervoor maken en stimuleren we verbindingen tussen partners. Dit reikt verder dan alleen het gebied van LAB. Biodiversiteit maakt LAB een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein met een prettige groene omgeving om te zijn en te werken. Een natuurlijke omgeving is een zichtbaar en tastbaar bewijs van ons duurzame karakter.

Samen voor een duurzaam businesspark

Duurzaamheid doen we samen. Om een toekomstbestendig bedrijventerrein te garanderen werken alle gevestigde bedrijven aan een hoog duurzaamheidsniveau. Aan alle nieuwe bedrijven die zich op LAB vestigen wordt gevraagd om aan dit duurzaamheidsniveau te voldoen. Hiervoor zijn uitgiftevoorwaarden voor duurzaamheid opgesteld. Natuurlijk kijken wij ook continue naar de huidige en toekomstige wensen van de ondernemers. Zo zorgen we samen voor een duurzaam businesspark.

handje-afgesneden
Duurzaamheid en innovatie krijgt bij LAB alle ruimte. Op de verschillende locaties kunnen bedrijven profiteren van de duurzame ontwikkelingen en initiatieven.
footer-incl-mail-2

Contact

OMALA N.V.
PELIKAANWEG 44
8218PG LELYSTAD
THE NETHERLANDS

Privacyverklaring

Volg ons